Ginčai dėl rangos darbų

Dažniausiai pasitaikantys ginčai dėl rangos darbų:

 1. Skolininkas neatsiskaito ar nepilnai atsiskaito už atliktus darbus.
 2. Rangovas darbus atliko nekokybiškai.

Padėsime susigrąžinti skolą už atliktus darbus iš skolininko ar apginti savo teises dėl nekokybiškai atliktų darbų:

 1. Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas padėti Jums ar Jūsų įmonei išieškoti skolą iš skolininko už atliktus darbus.
 2. Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas ir konsultacijas kituose ginčuose, kilusiuose rangos santykiuose: rizikos rangos santykiuose paskirstymas šalims, generalinio rangovo ir subrangovo teisiniai santykiai, rangos sutarties ypatumai, kai darbus atlieka keli asmenys, darbų atlikimo terminai, darbų kaina, darbų apmokėjimo tvarka, rangovo teisė išieškoti jam priklausantį atlyginimą, rangovo atsakomybė už užsakovo perduoto turto neišsaugojimą, užsakovo teisės darbo atlikimo metu, užsakovo pagalba, priešpriešinių užsakovo pareigų neįvykdymo teisinės pasekmės, atliktų darbų priėmimas, darbų kokybė, darbų kokybės garantija, rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą, terminas darbų trūkumams nustatyti, senaties terminas reikalavimams dėl darbų trūkumų pareikšti, rangovo pareiga perduoti užsakovui informaciją, šalių konfidencialumo pareiga,  turto grąžinimas užsakovui, rangos sutarties nutraukimas.

Ginče su skolininku:

  1. Teiksime teisines konsultacijas (patarimus teisės klausimais).
  2. Bandysime rasti taikų ginčo sprendimo būdą.
  3. Surinksime įrodymus ir pateiksime teismui teisinę reikšmę turinčius dokumentus.
  4. Atstovausime visame teisminiame procese.

Norint išieškoti skolą iš skolininko už atliktus darbus ar išspręsti iškilusį ginčą dėl rangos darbų kokybės, priėmimo – perdavimo, garantinių, kokybės terminų, svarbu surinkti ir išsaugoti šiuos dokumentus:

 • rangos sutartį,
 • darbų priėmimo – perdavimo aktą,
 • sąskaitą už atliktus darbus,
 • susirašinėjimą su skolininku.

Skolininkas negrąžina skolos už atliktus darbus

Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto svarba – ką reikia žinoti‏‏‎

Užsakovo pareiga apžiūrėti rezultatą

Kokiais atvejais užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti už atliktus darbus?

Nekokybiškai atlikti statybos darbai

Rangos darbai ir atitikimas kokybės reikalavimams

Komercinė (sutartinė) garantija

Kodėl svarbu skubėti ginti savo pažeistas teises?

Kada galiu nutraukti su rangovu sudarytą sutartį?‏‏‎

Rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisinės pasekmės

Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus

Skolų išieškojimas, kai skolininkas yra nemokus

Svarbu žinoti:

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai darbų rezultatą priėmė arba turėjo priimti užsakovas.

Garantijos pagal įstatymą pažeidimo atveju taikomi įstatyme nurodyti užsakovo teisių gynimo būdai.

Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo:

1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;

2) atitinkamai sumažinti darbų kainą;

3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

Domina skolų išieškojimas iš skolininko už atliktus darbus? Norite išieškoti skolą už atliktus darbus? Reikalinga teisininko konsultacija kitais rangos klausimais? Nekokybiškai atlikti darbai? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.