Ginčai dėl rangos darbų

Padėsime susigrąžinti skolą už atliktus darbus iš skolininko ar apginti savo teises dėl nekokybiškai atliktų darbų:

Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas padėti Jums ar Jūsų įmonei išieškoti skolą iš skolininko už atliktus darbus.

Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas ir konsultacijas kituose ginčuose, kilusiuose rangos santykiuose: rizikos rangos santykiuose paskirstymas šalims, generalinio rangovo ir subrangovo teisiniai santykiai, rangos sutarties ypatumai, kai darbus atlieka keli asmenys, darbų atlikimo terminai, darbų kaina, darbų apmokėjimo tvarka, rangovo teisė išieškoti jam priklausantį atlyginimą, rangovo atsakomybė už užsakovo perduoto turto neišsaugojimą, užsakovo teisės darbo atlikimo metu, užsakovo pagalba, priešpriešinių užsakovo pareigų neįvykdymo teisinės pasekmės, atliktų darbų priėmimas, darbų kokybė, darbų kokybės garantija, rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą, terminas darbų trūkumams nustatyti, senaties terminas reikalavimams dėl darbų trūkumų pareikšti, rangovo pareiga perduoti užsakovui informaciją, šalių konfidencialumo pareiga,  turto grąžinimas užsakovui, rangos sutarties nutraukimas.

Ginče su skolininku:

Teiksime teisines konsultacijas (patarimus teisės klausimais)

Bandysime rasti taikų ginčo sprendimo būdą.

Surinksime įrodymus ir pateiksime teismui teisinę reikšmę turinčius dokumentus.

Atstovausime visame teisminiame procese.

Norint išieškoti skolą iš skolininko už atliktus darbus ar išspręsti iškilusį ginčą dėl rangos darbų kokybės, priėmimo – perdavimo, garantinių, kokybės terminų, svarbu surinkti ir išsaugoti šiuos dokumentus:

  • rangos sutartį,
  • darbų priėmimo – perdavimo aktą,
  • sąskaitą už atliktus darbus,
  • susirašinėjimą su skolininku.

Naudingos nuorodos:

Svarbu žinoti:

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

  1. penkerius metus;
  2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);
  3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai darbų rezultatą priėmė arba turėjo priimti užsakovas. Garantijos pagal įstatymą pažeidimo atveju taikomi įstatyme nurodyti užsakovo teisių gynimo būdai. Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo:

  1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;
  2. atitinkamai sumažinti darbų kainą;
  3. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

Domina skolų išieškojimas už parduotas prekes? Norite išieškoti skolą iš skolininko už parduotas prekes? Reikalinga teisininko konsultacija kitais pirkimo-pardavimo klausimais? Nupirkta prekė yra nekokybiška? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius