Nemokumas

ĮMONĖS BANKROTAS IR NEMOKUMAS

 Teisinės paslaugos ir teisinės konsultacijos vadovui

  •  Nemokios įmonės vadovui, savininkui ar dalininkui padėsime inicijuoti juridinio asmens nemokumo procesą.
  • Išaiškinsime juridinio asmens vadovo, savininko ar dalininko pareigas, esant juridinio asmens nemokumui ar nemokumo tikimybei ar juridiniam asmeniui tapus nemokiam ar iškėlus bankroto (nemokumo) bylą.
  • Atstovausime vadovus ginčuose dėl žalos atlyginimo, tyčinio bankroto ar juridinio asmens vadovo teisių apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

Teisinės paslaugos ir teisinės konsultacijos kreditoriui

  •  Atstovausime kreditorius iškeliant nemokumo bylą nemokiai įmonei, ginčijant sandorius nemokumo proceso metu.
  • Atstovausime kreditorius ginčuose dėl žalos atlyginimo, kuri atsirado dėl įmonės vadovo, savininko, dalininko, akcininko ar kito asmens, atsakingo įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
  • Atstovausime kreditorius ginčuose dėl juridinio asmens vadovo teisių apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu ar bankroto pripažinimo tyčiniu.
  • Kreditoriui nemokumo (bankroto) procese padėsime atgauti skolą.

Skolų išieškojimas skolininko nemokumo atveju

Kreditoriaus teisė ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius ar kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu

Sandorių ginčijimas įmonės bankroto proceso metu

Bankroto pripažinimas tyčiniu

Sandorių ginčijimas pripažinus įmonės bankrotą tyčiniu

Dar vienas kreditoriaus interesų gynimo būdas – netiesioginis ieškinys

Kitos kreditorių teisės

Skolininkui iškelta nemokumo (bankroto) byla? Esate nemokios įmonės ar nemokaus fizinio asmens kreditorius ir nežinote, ar yra galimybės atgauti įsiskolinimą iš nemokios įmonės ar fizinio asmens? Esate nemokaus ar ant nemokumo ribos atsidūrusio juridinio asmens vadovas? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.