Privatumo politika

Asmuo šiame tekste įvardijamas kaip asmuo, kuris norėdamas gauti konsultaciją ir/ar teisines paslaugas, susisiekia su svetainės savininku (duomenų valdytoju), internetinėje svetainėje www.navickaited.lt pateikdamas savo vardą (slapyvardį) ir elektroninio pašto adresą.

Internetinėje svetainėje www.navickaited.lt pateikti asmens vardas (slapyvardis) ir elektroninio pašto adresas yra saugoma asmenį identifikuojanti informacija.

Asmenį identifikuojančios informacijos valdytoja yra domeno www.navickaited.lt savininkė Dovilė Navickaitė.

Patvirtinama, kad asmenį identifikuojanti informacija yra saugoma taip, kaip to reikalauja galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Asmenų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra asmens sutikimas, kurį asmuo duoda paspaudęs žodį “siųsti”, “susisiekti” ir kitokius sinonimus, ir nurodęs savo vardą (slapyvardį) ir elektroninį paštą užpildęs formą internetinėje svetainėje www.navickaited.lt.

Asmens pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra asmens poreikis gauti jo asmeninės situacijos įvertinimą, reikiamą konsultaciją, teisines paslaugas ir susisiekti su asmeniu.

Duomenų valdytojas užtikrina, kad asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

Asmuo, paspausdamas žodį “siųsti”, “susisiekti” ir kitokius sinonimus, sutinka, kad svetainės savininkas (duomenų valdytojas), įgyvendindamas aukščiau nurodytas funkcijas, tvarkytų asmens pateiktus duomenis: vardą (slapyvardį), IP adresą, elektroninio pašto adresą ir kitus asmens duomenis, kuriuos asmuo pateikia duomenų valdytojui. Šie duomenys yra saugomi ne daugiau kaip vienerius metus nuo tada, kai pateikiami svetainės savininkui (duomenų valdytojui).

Asmuo informuotas, kad įstatymų nustatyta tvarka jis turi teisę inter alia: – būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; – susipažinti su svetainės savininko (duomenų valdytojo) tvarkomais asmens duomenimis; – reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis; – nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, tik: įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai; jei šiam duomenų perdavimui yra gautas asmens atskiras sutikimas; kai tai reikalinga, kad duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su asmeniu ir tinkamai suteiktų teisines paslaugas; kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tačiau ne ilgiau, nei vienerius metus laiko nuo duomenų gavimo dienos.

Reklama Asmeniui gali būti rodomos internetinės reklamos ir dalintis asmens neidentifikuojančia klientų informacija. Nesidaliname asmenį identifikuojančia klientų informacija su reklamos agentūromis. Turime teisę naudoti asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius