Statybos ekspertizė

Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui pirmiausia lemia užsakovo poreikis tam tikram darbui ar to darbo rezultatui, be to, darbo ar jo rezultato specifika, todėl, darbų priėmimo metu šalims nesusitarus dėl atliktų darbų kokybės, tiek …

Statybos ekspertizė Skaityti daugiau »

Jei statybos rangos darbai atlikti netinkamai

Įstatyme nusatyta, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Darbų rezultato kokybės garantijos pagal įstatymą …

Jei statybos rangos darbai atlikti netinkamai Skaityti daugiau »

Darbo teisė: ar mokame laiku ir tinkamai atlikti išskaitas iš darbo užmokesčio

Nemažėjantis darbo ginčų skaičius darbo teisėje rodo, kad siekiant išvengti darbo ginčų ir galimų turtinių praradimų, tiek darbuotojai, tiek darbdaviai turi griežtai laikytis įstatymų. Tinkamai atlikta išskaita iš darbuotojo darbo užmokesčio – galimybė išvengti darbo ginčo teisme ar darbo ginčų komisijoje. Visgi, kad netinkamai atlikta išskaita iš darbo užmokesčio nevirstų materialiais praradimais, išskaita turi būti …

Darbo teisė: ar mokame laiku ir tinkamai atlikti išskaitas iš darbo užmokesčio Skaityti daugiau »

Ne santuokos metu įgyto turto savininkai

Faktinės aplinkybės Atsakovė sudarė ginčo buto pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu Nekilnojamojo turto registre butas buvo įregistruotas kaip asmeninė atsakovės nuosavybė. Taip pat atsakovė sudarė kredito sutartį su AB SEB banku, kuria atsakovei suteiktas 24 000 Eur dydžio kreditas ginčo butui pirkti. Ieškovui  rašytine dovanojimo sutartimi močiutė padovanojo ieškovui 6000 Eur; dovanojimo sutartimi motina – 3000 …

Ne santuokos metu įgyto turto savininkai Skaityti daugiau »

Darbo teisė ir darbdavio pareiga laiku ir tinkamai atsiskaityti su darbuotoju

Darbo teisė numato, kad darbdavys privalo laiku mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias sumas. Netesybų dydis, priklausomai nuo darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, gali sudaryti keturženklę sumą. Taigi darbdavys turi būti rūpestingas tiek sudarydamas darbo sutartį su darbuotoju, tiek darbo sutarto sutarties vykdymo laikotarpiu, tiek nutraukdamas su darbuotoju sudarytą …

Darbo teisė ir darbdavio pareiga laiku ir tinkamai atsiskaityti su darbuotoju Skaityti daugiau »

Įmonės bankrotas ir kreditoriaus teisė ginčyti nemokaus nesąžiningo skolininko sudarytus sandorius

Įmonės nemokumas (bankrotas) ir kreditoriaus teisės bankrutavus skolininkui – aktuali problema. Įmonės bankrotas (nemokumas) reglamentuojamas 2020 01 01 įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo  įstatymu. Įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Teismui nustačius, kad juridinis asmuo nėra gyvybingas, yra …

Įmonės bankrotas ir kreditoriaus teisė ginčyti nemokaus nesąžiningo skolininko sudarytus sandorius Skaityti daugiau »