Teisinė informacija

Ne santuokos metu įgyto turto savininkai

Posted on

Faktinės aplinkybės Atsakovė sudarė ginčo buto pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu Nekilnojamojo turto registre butas buvo įregistruotas kaip asmeninė atsakovės nuosavybė. Taip pat atsakovė sudarė kredito sutartį su AB SEB banku, kuria atsakovei suteiktas 24 000 Eur dydžio kreditas ginčo butui pirkti. Ieškovui  rašytine dovanojimo sutartimi močiutė padovanojo ieškovui 6000 Eur; dovanojimo sutartimi motina – 3000 […]

Teisinė informacija

Darbo teisė ir darbdavio pareiga laiku ir tinkamai atsiskaityti su darbuotoju

Posted on

Darbo teisė numato, kad darbdavys privalo laiku mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias sumas. Netesybų dydis, priklausomai nuo darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, gali sudaryti keturženklę sumą. Taigi darbdavys turi būti rūpestingas tiek sudarydamas darbo sutartį su darbuotoju, tiek darbo sutarto sutarties vykdymo laikotarpiu, tiek nutraukdamas su darbuotoju sudarytą […]

Teisinė informacija

Įmonės bankrotas ir kreditoriaus teisė ginčyti nemokaus nesąžiningo skolininko sudarytus sandorius

Posted on

Įmonės nemokumas (bankrotas) ir kreditoriaus teisės bankrutavus skolininkui – aktuali problema. Įmonės bankrotas (nemokumas) reglamentuojamas 2020 01 01 įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo  įstatymu. Įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Teismui nustačius, kad juridinis asmuo nėra gyvybingas, yra […]