Įmonių teisė

Įmonių teisė ir teisinės paslaugos įmonėms:

Visapusiškas ir kokybiškas įmonės teisinis aptarnavimas.

Su įmonės veikla susijusios teisinės rizikos vertinimas ir valdymas.

Įmonės vidaus dokumentų rengimas.

Vidaus teisės aktų ir kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų atnaujinimas.

Sutarčių projektų rengimas.

Procesinių dokumentų rengimas.

Atstovavimas teisme ir kitus ginčus nagrinėjančiose institucijose.

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas, kai skolininkas yra nemokus

Susisiekime: