Užsakovui reikalinga komercinė (sutartinė) garantija

Pati svarbiausia rangovo pareiga yra atlikti tam tikrą darbą ir gauti jo rezultatą. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Reikšminga šios pareigos sudėtinė dalis yra pareiga užtikrinti darbo rezultato kokybę, kitaip dar vadinama rangovo pareiga garantuoti darbų kokybės atitiktį sutarčiai – komercinė (sutartinė) garantija arba kokybės garantija pagal įstatymą.

Garantinis terminas – tai įstatymo arba šalių susitarimu nustatytas terminas, per kurį galioja vienos iš sutarties šalių garantija, kad perduotas ir tinkamai naudojamas daiktas atitinka sutartyje daiktų kokybę reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus, bei galės patikimai tarnauti arba būti patikimai naudojamas.

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

Be kokybės garantijos pagal įstatymą, įstatymas išskiria ir sutartinę kokybės garantiją, kitaip dar vadinamą komercine (sutartine) garantija.

Esant susitarimui dėl komercinės garantijos, rangovas laikytinas atsakingu už darbų rezultato kokybės trūkumus visą darbų rezultato garantinį laikotarpį, todėl paaiškėjus darbų rezultato kokybės trūkumams užsakovas turi įrodyti tik patį defektų buvimo faktą. Užsakovas neturi įrodinėti aplinkybių, kad trūkumai atsirado iki darbų rezultato perdavimo užsakovui momento arba dėl priežasčių, atsiradusių iki šio momento.

Rangovas, siekdamas apsiginti nuo pareikštų reikalavimų dėl darbų rezultato trūkumų sutartinės garantijos galiojimo laikotarpiu, turėtų įrodyti aplinkybes, kad trūkumai atsirado dėl užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl normalaus darbų rezultato nusidėvėjimo.

Sutartinės garantijos pažeidimo atveju taikomi sutartyje ar įstatymuose nustatyti užsakovo teisių gynimo būdai. Sutartinės garantijos prigimtis nulemia tai, kad šalys gali laisvai susitarti dėl taikomų teisių gynimo būdų.

Tais atvejais, kai šalys nesusitaria dėl teisių gynimo būdų, taikomi įstatyme nustatyti teisių gynimo būdai. Tokiu atveju jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, esant komercinei garantijai, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas, taip pat užsakovas gali reikalauti iš rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą.

Taip pat užsakovas, manantis, kad dėl rangovo netinkamai atliktų darbų ar pažeisto sutarties įvykdymo termino patyrė nuostolių, turi teisę reikalauti juos atlyginti.

Domina su komercine garantija susiję teisiniai klausimai? Nežinote, ar turite teisę reikšti pretenzijas dėl darbų trūkumų? Skolininkas neatsiskaitė už atliktus darbus, darbai atlikti nekokybiškai, ar turite kitų klausimų dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo ar netinkamo vykdymo? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius