Ginčai dėl paslaugų

Dažniausiai pasitaikantys ginčai dėl paslaugų:

 1. Skolininkas neatsiskaito ar nepilnai atsiskaito už suteiktas paslaugas
 2. Nekokybiškai suteiktos paslaugos

Padėsime susigrąžinti skolą už suteiktas paslaugas iš skolininko ar apginti savo teises dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų:

 1. Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas padėti Jums ar Jūsų įmonei išieškoti skolą iš skolininko už suteiktas paslaugas.
 2. Atstovaujame teisme ir kitose institucijose, teikiame teisines paslaugas ir konsultacijas kituose ginčuose, kilusiuose paslaugų sutarčių teisiniuose santykiuose – paslaugų sutarties vykdymo, atsakomybės dėl netinkamo paslaugų sutarties vykdymo, paslaugų sutarties kainos, apmokėjimo už suteiktas paslaugas, paslaugų sutarties pasibaigimo ir nutraukimo.

Ginče su skolininku:

  1. Teiksime teisines konsultacijas (patarimus teisės klausimais).
  2. Bandysime rasti taikų ginčo sprendimo būdą.
  3. Surinksime įrodymus ir pateiksime teismui teisinę reikšmę turinčius dokumentus.
  4. Atstovausime visame teisminiame procese.

Norint išieškoti skolą iš skolininko už suteiktas paslaugas, išspręsti iškilusį ginčą dėl suteiktų paslaugų kokybės ar kituose ginčuose paslaugų teisiniuose santykiuose, svarbu surinkti ir išsaugoti šiuos dokumentus:

 • sutartį,
 • sąskaitą už suteiktas paslaugas,
 • susirašinėjimą su skolininku.

Skolininkas negrąžina skolos už suteiktas paslaugas

Įstatymu nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi, kliento įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas yra viena iš paslaugų sutarties sąlygų.

Paslaugų teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu. Tokia išvada kyla iš to, kad paslaugų teikėjas paprastai yra profesionalas, veikiantis srityje, kurią gerai išmano ir kurios klientas negali visiškai kontroliuoti. Toks santykių pobūdis lemia paslaugų teikėjo pareigą veikti kliento interesais. Paslaugos sutarties vykdymas iš esmės grindžiamas kliento interesų prioriteto principu, kuris paslaugos vykdytoją įpareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

Paslaugų teikėjo pareiga yra ne pasiekti konkretų rezultatą, bet dėti geriausias pastangas. Tai reiškia, kad paslaugų teikėjas gali būti atsakingas už konkretaus rezultato nepasiekimą tik tuo atveju, jei dėl to konkrečiai susitarta.

Įstatyme išskiriami  ginčai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizuotos turistinės kelionės paslaugų teikimo sutartyse, tačiau paslaugų sutarčių rūšių yra ženkliai daugiau.

Organizuotos turistinės kelionės ir kylančios problemos

Ginčai dėl sveikatos priežiūros paslaugų

Skolų išieškojimas, kai skolininkas yra nemokus

Domina skolų išieškojimas už suteiktas paslaugas? Norite susigrąžinti skolą iš skolininko? Reikalinga teisininko konsultacija kitais paslaugų klausimais? Nekokybiškai suteiktos paslaugos? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl paslaugų sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.