Nekokybiškai atlikti statybos darbai

Verslininkas, įsipareigojęs vykdyti statybos rangos sutartį, turi žinoti apie statybos rangos sutartimi siekiamam tikslui įgyvendinti tinkamus ir netinkamus darbų atlikimo būdus, medžiagas ir turėti atitinkamus darbo įgūdžius, nes tai yra jo pareiga.

Įstatymas numato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą.

Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis. Rangos sutartyje šalys gali numatyti rangovo pareigą atlikti darbą pagal aukštesnius, nei nustatyti privalomi, reikalavimus. Tokiu atveju rangovas privalo laikytis sutartimi nustatytų reikalavimų.

Domina skolų išieškojimas iš skolininko už atliktus darbus? Norite išieškoti skolą už atliktus darbus? Reikalinga teisininko konsultacija kitais rangos klausimais? Nekokybiškai atlikti darbai? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius