Kreditorius gali rinktis skolos sugrąžinimo būdą

Skolos išieškojimas kreditoriaus pasirinkimu galimas kreipiantis į teismą su prašymu:

1.Nagrinėti kreditoriaus reikalavimą dokumentinio proceso tvarka.

 • Dokumentinio proceso privalumai – už ieškinį, paduodamą dokumentinio proceso tvarka, mokamas žyminis mokestis valstybei yra lygus pusei sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.
 • Visi kreditoriaus reikalavimai turi būti pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais (sutartimis su skolininku, atliktų darbų ar perduotų prekių priėmimo – perdavimo aktais, sąskaitomis už atliktus darbus, perduotas prekes ar suteiktas paslaugas, susirašinėjimu su skolininku).
 • Preliminarų sprendimą teismas turi priimti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo ieškinio priėmimo dienos.
 • Kai yra pagrindas, teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, apie jų taikymą nepranešdamas atsakovui.
 • Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą ir siunčia preliminarų sprendimą skolininkui.
 • Skolininkas turi teisę per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos pateikti prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo.
 • Ieškiniai dokumentinio proceso tvarka nenagrinėjami, jei atsakovas gyvena užsienyje arba jeigu užsienyje yra atsakovo buveinė.

2. Išduoti teismo įsakymą.

 • Pareiškimo išduoti teismo įsakymą privalumai – už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, tačiau ne mažesnis negu dešimt eurų.
 • Kreditoriaus pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo padavimo teismui dienos. Jeigu kreditoriaus pareiškimas atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, išduodamas teismo įsakymas ir nesurašoma teismo nutartis ar teisėjo rezoliucija dėl pareiškimo priėmimo.
 • Teismas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir šio Kodekso nustatyta tvarka išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą.
 • Kreditoriaus pareiškimo kopija ir teismo įsakymo patvirtinta kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo įsakymo išdavimo išsiunčiamos skolininkui.
 • Gavęs teismo įsakymą, skolininkas turi teisę per dvidešimt dienų nuo pranešimo apie teismo įsakymo išdavimą įteikimo skolininkui dienos pateikti prieštaravimus dėl teismo įsakymo.
 • Gavęs skolininko prieštaravimus, teismas ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo pranešti kreditoriui, kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles pareikšti ieškinį ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės per nustatytą terminą ieškiniui pareikšti negali būti panaikintos.

3. Kreditorius gali rinktis pareikšti ieškinį su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles.

4. Kreiptis dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo skolininkui. Tokiu atveju, esant įstatyme nustatytiems pagrindams už skolos sugrąžinimą tampa asmeniškai atsakingas juridinio asmens vadovas.

Domina skolų išieškojimas? Reikalinga teisininko konsultacija skolų išieškojimo klausimais? Norite išieškoti skolą iš skolininko? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos ar kiti teisiniai veiksmai? Susisiekime ir aptarkime skolos sugrąžinimo galimybes ir būdą. Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius