Įmonės nemokumas (bankrotas) ir kreditoriaus teisės

Įmonės nemokumo (bankroto) procedūras reglamentuoja 2020 01 01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo  įstatymas.

Įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Teismui nustačius, kad juridinis asmuo nėra gyvybingas, yra nemokus, iškels juridiniam asmeniui nemokumo (bankroto) bylą.

Įstatymas numato, kad įmonės nemokumo (bankroto) procesą inicijuoti turi teisę šie asmenys:

1) juridinio asmens vadovas, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso, esant juridinio asmens nemokumo tikimybei;

2) kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Iškėlus nemokumo (bankroto) bylą, kreditoriaus įstatymo jam suteikiamas teisės: ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius, reikalauti pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, reikalauti išieškoti skolą iš vadovo asmeninio turto ir kitas įstatymu suteikiamas teises.

Skolininkas vengia priimti tinkamai atliktus darbus ar negrąžina skolos už tinkamai atliktus darbus? Domina skolų išieškojimas iš skolininko už atliktus darbus? Norite išieškoti skolą už atliktus darbus? Reikalinga teisininko konsultacija kitais rangos klausimais? Nekokybiškai atlikti darbai? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius