Sandorių ginčijimas pripažinus įmonės bankrotą tyčiniu

Sandorių ginčijimas – nemokumo administratorius per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinus bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos ar nemokios įmonės kreditorius turi teisę kreiptis į teismą:

1) dėl juridinio asmens sudarytų sandorių, kurie yra priešingi jo veiklos tikslams ir (arba) galėjo turėti įtakos tam, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais;

2) dėl juridinio asmens sudarytų sandorių, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o juridinis asmuo apie tai žinojo ar turėjo žinoti, pripažinimo negaliojančiais.

Skolininkui iškelta nemokumo (bankroto) byla? Esate nemokios įmonės ar nemokaus fizinio asmens kreditorius ir nežinote, ar yra galimybės atgauti įsiskolinimą iš nemokios įmonės ar fizinio asmens? Esate nemokaus ar ant nemokumo ribos atsidūrusio juridinio asmens vadovas?

Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.