Nemokaus juridinio asmens vadovo pareigos

Įmonės nemokumo (bankroto) procedūras reglamentuoja 2020 01 01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo  įstatymas.

Įstatymas numato, kad įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Teismui nustačius, kad juridinis asmuo nėra gyvybingas, yra nemokus, iškels juridiniam asmeniui nemokumo (bankroto) bylą.

Įstatymas plačiai aprašo nemokaus juridinio asmens vadovo veiksmus ir priemones kai susidaro juridinio asmens nemokumo tikimybė ar juridinis asmuo tampa nemokus.

Kai atsiranda juridinio asmens nemokumo tikimybė, juridinio asmens vadovo pareigos:

 • nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą;
 • imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;
 • vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus juridinio asmens gyvybingumui.

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo:

 • nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą;
 • nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (toliau – susitarimas dėl pagalbos) yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą;
 • imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;
 • vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus juridinio asmens gyvybingumui.

Teismas turi teisę apriboti juridinio asmens vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis:

 • neinicijavo juridinio asmens nemokumo proceso, kai pagal šį įstatymą tą privalėjo padaryti;
 • veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą;
 • įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti juridiniam asmeniui bankroto bylą neperdavė nemokumo administratoriui turto, dokumentų ir (ar) informacijos.

Įmonės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant įstatyme nustatytas pareigas, nemokaus juridinio asmens kreditoriai įgyja teisę reikalauti išieškoti skolą iš nemokaus juridinio asmens vadovo asmeninio turto.

Esate nemokaus ar ant nemokumo ribos atsidūrusio juridinio asmens vadovas? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius