Be kategorijos

Fizinio asmens nemokumo vertinimo ypatumai

Posted on

1. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vertintina ir asmens šeiminė padėtis, t. y. ar asmuo, siekiantis atkurti savo mokumą, yra sudaręs santuoką, ar turi nepilnamečių vaikų, kuriems reikalingas išlaikymas, ar turi kitų išlaikytinių. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įprastai gyvenantis vienas asmuo patiria mažiau išlaidų negu gyvenantis šeimoje. 2. Sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo nemokumo, turi […]

Be kategorijos

Fizinio asmens bankroto procedūra

Posted on

Iki fizinių asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimo 2013 m. Lietuvoje nebuvo teisinių galimybių fiziniam asmeniui bankrutuoti, buvo galima tik juridinio asmens bankroto procedūra. 2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, o vėliau – ir į Šengeno zoną, Lietuvos gyventojams atsivėrė galimybės nevaržomai keisti gyvenamąją ir veiklos vietą ES teritorijoje. Asmenims perkėlus savo ekonominių interesų vietą į […]

Be kategorijos

Vartojimo sutarčių ypatumai

Posted on

Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka tam tikrus esminius požymius: • Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. • Antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja ne dėl […]

Be kategorijos

Teisinga siekiančio atkurti mokumą asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyra

Posted on

Galiojančios redakcijos Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatos numato, jog likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi, išskyrus: a) reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, b) dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, c) piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) d) reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už […]

Be kategorijos

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas supaprastinta tvarka

Posted on

Teismas gali iškelti fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka, jei šis asmuo yra nemokus, mokumo atkūrimo plano projektas yra tinkamai parengtas ir planą apsvarstė kreditoriai. Mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo procedūra vykdoma ir kreditorių susirinkimo metu, ir teisme. Teismas, spręsdamas klausimą dėl jam pateikto mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo, vertins šio plano atitiktį išvardintiems reikalavimams, […]

Be kategorijos

Fizinio asmens mokumo atkūrimas

Posted on

2013 m. kovo mėn. 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Fizinio asmens bankroto įstatymas. Pirmieji galimybe šio įstatymo nustatyta tvarka atkurti mokumą asmenys jau sėkmingai įvykdė jiems sudarytą ir teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą ir atkūrė savo mokumą. Įstatymas ir teismų praktika kasmet vis palengvina sąlygas ir suteikia daugiau galimybių sąžiningiems mokumą siekiantiems atkurti asmenims. Fizinio asmens […]

Be kategorijos

Siurprizinės elektros energijos sutarties sąlygos: ar įmanoma apsiginti?

Posted on

Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, pagal kurią kliento tylėjimas reiškia teikėjo pasiūlyto sutarties pakeitimo priėmimą, teisėtumo vertinimo; dėl siurprizinių sutarties standartinių sąlygų negaliojimo. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 9495,85 Eur mokestį dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki […]

Be kategorijos

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti, naudojimo ypatumai

Posted on

Planuojama remontuoti ir atnaujinti daugiabutį? Surinktos per ilgą laiką lėšos ir jų panaudojimas išspręs remonto problemas ar sukurs naujų? Kaip užtikrinti tinkamą, įstatymus atitinkantį kaupiamajame fonde esančių lėšų panaudojimą? Tokių ir panašių klausimų – gyva eilė. Juk bendrija disponuoja savininkų piniginėmis lėšomis, todėl bet kokie klausimai, susiję su jų panaudojimu, turi būti svarstomi atidžiai ir […]

Be kategorijos

Naudotą daiktą įgijusio pirkėjo teisių apsauga

Posted on

Šių metų liepos mėnesį išnagrinėtoje kasacinėje byloje Nr. e3K-3-307-1075/2018 buvo sprendžiamas klausimas dėl reikalavimų parduodamo naudoto daikto (ginčo atveju – automobilio) kokybei ir koks yra pardavėjo bei pirkėjo atsakomybės už parduoto naudoto daikto trūkumus, santykis. LAT nurodė, jog kadangi CK nenustato specialių naudoto daikto pardavimo sąlygų, pardavėjas ir naudoto daikto pardavimo atveju pagal sutartį ir […]

Be kategorijos

Dėl žalos, padarytos bendrovės vadovų neteisėtais veiksmais, atlyginimo

Posted on

Kasacinio teismo praktika, reglamentuojanti žalos atlyginimą iš nemokios bendrovės, yra itin plačiai išplėtota. 2018 m. liepos 19 d. Lietuvos Aukščiausias Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-1075/2018, kur buvo sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių materialiosios teisės normų, reglamentuojančių žalos, padarytos bendrovės vadovų neteisėtais veiksmais, atlyginimą, kai vėluojama kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, neperduodami įmonės […]