Sąžiningu laikomas asmuo

Sąžiningu laikomas asmuo, kuris:

  1. Kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikia visą informaciją apie savo įsipareigojimų dydį, turtą.
  2. Per paskutinius 3 metus tapo nemokus ne dėl sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo.
  3. Fizinis asmuo pateikė teisingą informaciją kreditoriams
  4. Fizinis asmuo neatliko jokių sąmoningų veiksmų, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.
  5. Fizinis asmuo nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir neturi kitų žalingų įpročių.
  6. Fizinis asmuo nebaustas už kreditinį sukčiavimą, nusikalstamą bankrotą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą, aplaidų apskaitos tvarkymą, arba teistumas yra išnykęs.