Nuomininkas – teisės ir pareigos

Nuomininkas privalo naudotis išsinuomotu daiktu pagal sutartį ir daikto paskirtį, taip pat pabrėžtinos kitos įvairios nuomininko teisės ir pareigos.

Nuomininkas privalo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis.

Atsako už daikto praradimą, jeigu neįrodo, kad taip atsitiko ne dėl jo ar kitų asmenų, kuriems jis nuomotojo leidimu suteikė naudojimosi teisę ar galimybę naudotis išsinuomotu daiktu, kaltės.

Neatsako už nekilnojamojo daikto žuvimą dėl gaisro, jeigu neįrodoma, kad gaisras kilo dėl jo ar kitų asmenų, kuriems jis nuomotojo leidimu suteikė naudojimosi teisę ar galimybę naudotis išsinuomotu daiktu, kaltės.

Jeigu paaiškėja išnuomoto daikto trūkumų, nuomininkas turi teisę savo pasirinkimu:

  • reikalauti, kad nuomotojas neatlygintinai tuos trūkumus pašalintų arba atitinkamai sumažintų nuomos mokestį, arba atlygintų nuomininkui trūkumų pašalinimo išlaidas;
  • išskaičiuoti iš nuomos mokesčio trūkumų pašalinimo išlaidas, jei apie tai iš anksto pranešė nuomotojui;
  • reikalauti nutraukti nuomos sutartį prieš terminą.

Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, jis turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti nuomos mokestį, kai dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, sutartyje numatytos naudojimosi daiktu sąlygos arba daikto būklė iš esmės pablogėja. Nuomos mokestis šalių susitarimu gali būti nustatytas tokiais būdais:

  • konkrečia pinigų suma, kuri turi būti mokama iš karto arba periodiškai;
  • iš išnuomoto daikto gaunamos produkcijos, vaisių ar pajamų dalimi;
  • nuomininko teikiamomis nuomotojui tam tikromis paslaugomis;
  • nuomininko pareiga savo lėšomis pagerinti išnuomoto daikto būklę;
  • nuomininko pareiga perduoti sutartyje numatytą daiktą nuomotojui nuosavybės teise ar jam išnuomoti.

Šalys gali susitarti dėl mišraus šių nuomos mokesčio nustatymo būdų taikymo arba gali nustatyti kitokį nuomos mokesčio apskaičiavimo būdą.

Skolininkas vengia priimti tinkamai atliktus darbus ar negrąžina skolos už tinkamai atliktus darbus? Domina skolų išieškojimas iš skolininko už atliktus darbus? Norite išieškoti skolą už atliktus darbus? Reikalinga teisininko konsultacija kitais rangos klausimais? Nekokybiškai atlikti darbai? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius