Darbo teisė

Darbo ginčai – darbo santykių dalyvių nesutarimai, kylantys iš darbo ar su jais susijusių teisinių
santykių.
Darbo ginčuose, kaip ir visuose kituose ginčuose remiamės pagarbos kitos šalies teisėtiems
interesams, ekonomiškumo, koncentruotumo, bendradarbiavimo principais.
Siekiame kuo greičiau išspręsti ginčą abiem šalims priimtiniausiomis sąlygomis.
Teikiame paslaugas atstovaudami darbdavius, darbuotojus:

 1. Individualiuose darbo ginčuose dėl teisės – neišmokėtų su darbo santykiais susijusių
  išmokų: darbo užmokesčio, darbo užmokesčio, mokamo už prastovą, dienpinigių ir kitų
  su darbo santykiais susijusių piniginių sumų, ginčuose, kylančiuose sudarant, keičiant,
  vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar
  netinkamo jų vykdymo darbo santykiuose, žalos atlyginimo.
 2. Kolektyviniuose darbo ginčuose dėl teisės – nesutarimuose tarp darbuotojų atstovų ir
  darbdavio ar darbdavių organizacijų dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų
  nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Susisiekime!

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.