Nemokumo teisė

Skolininkas vis delsė atsiskaityti, o vėliau inicijavo bankroto bylos iškėlimą? Negalvokite, jog
visais atvejais nebeatgausite skolos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas prekes iš
jau nemokios bendrovės.
Bene nemaloniausia problema, su kuria gali susidurti darbus atlikęs, prekes perdavęs ar
paslaugas suteikęs verslininkas – bankrutuojanti ar jau bankrutavusi įmonė.
Kokių priemonių imtis, susidūrus su skolininko nemokumu?
Bendrovės valdymo organų civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų taikymo
Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje skiriami civilinės atsakomybės subjektai – asmenys,
kurie yra atsakingi už įmonės kreditoriams kilusią žalą, kai bendrovė tapo nemoki.
Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu,
neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų
numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Įstatymų
numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo
valdomų daiktų padarytą žalą.
Žala atlyginama teikiant ieškinį dėl nemokios bendrovės valdymo organų civilinės atsakomybės.
Paprastai tariant, kreditorius turi teisę išsiieškoti skolą tiesiogiai iš asmenų, kurių neteisėti
veiksmai lėmė įmonės bankrotą ir neatsiskaitymą su kreditoriais.
Dažniausiai toks asmuo būna įmonės vadovas, tačiau įstatymas leidžia atsakomybėn traukti ir
įmonės savininką ir kitus asmenis, dėl kurių neteisėtų veiksmų kreditoriams atsirado žala.

Tekiame paslaugas:
1. Inicuojame nemokumo procesą ir jį vedame, teikiame kreditorių reikalavimus
nemokumo byloje.

2. Teikiame ieškinius dėl buvusio juridinio asmens vadovo atsakomybės, žalos atlyginimo,
įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, juridinio asmens
vadovo teisių apribojimo, juridinio asmens valdymo organų pareigų nevykdymo iškėlus
bankroto bylą, dėl sandorių, priešingų juridinio asmens veiklos tikslams ir galėjusių turėti
įtakos tam, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo
negaliojančiais, dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, dėl juridinio asmens sudarytų sandorių,
kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o juridinis
asmuo apie tai žinojo ar turėjo žinoti (action Pauliana).

3. Atstovaujame kreditorius, nemokumo administratorius ginčų nemokumo proceso metu.

4. Atstovaujame kreditorius dalyvaujant ir balsuojant kreditorių susirinkimuose, teikiant
siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę ir kreditorių susirinkime svarstomų klausimų, skundžiant teismui kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus,
gaunant informaciją apie juridinio asmens finansinę būklę, nemokumo procesą.

5. Atstovaujame ikiteisminio tyrimo ir kitose institucijose.

Susisiekime!

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.