Fizinio asmens mokumo atkūrimas

2013 m. kovo mėn. 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Fizinio asmens bankroto įstatymas. Pirmieji galimybe šio įstatymo nustatyta tvarka atkurti mokumą asmenys jau sėkmingai įvykdė jiems sudarytą ir teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą ir atkūrė savo mokumą.

Įstatymas ir teismų praktika kasmet vis palengvina sąlygas ir suteikia daugiau galimybių sąžiningiems mokumą siekiantiems atkurti asmenims. Fizinio asmens mokumo atkūrimo procedūras sutrumpinus iki trejų metų laikotarpio, galimybes atkurti mokumą bankrutuojant įstatymo nustatyta tvarka renkasi vis daugiau žmonių, nepajėgiančių įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

Šiuo metu įstatymai leidžia bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejamiems fiziniams asmenims bankrutuoti ir pagal vieną bylą, taip pat numato galimybes išsaugoti vienintelį turimą turtą. Tokios galimybės vėl palengvina kelią atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą.

Fizinio asmens bankroto procesas – fizinio asmens bankroto procedūrų visuma, kurią sudaro:

Pareiškimo teismui parengimas.

Teismui priėmus asmens pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, taikomos laikinosios apsaugos priemonės, o tai reiškia, kad bankrutuoti nusprendusio asmens atžvilgiu sustabdomas priverstinio turto realizavimas ir išieškojimo procedūros, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Nuo tos dienos, kai teismas priima fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto bylos kėlimo, taikomos laikinosios apsaugos priemonės, o tai reiškia, kad antstoliai negali pardavinėti varžytynėse fizinio asmens turto, negali areštuoti asmens sąskaitas, išieškoti pinigines lėšas ir vykdyti kitas priverstinio išieškojimo procedūras.

Nutarties priėmimas ir mokumo atkūrimo plano vykdymas.

Įsiteisėjus nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, draudžiama išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas.

Tai reiškia, kad nuo nutarties iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą įsiteisėjimo asmuo neturi pareigos mokėti pradelstų mokėti kreditų, paskolų grąžinimo įmokų, kitų pradelstų įsiskolinimų, asmeniui nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles skaičiavimas ir toliau nedidėja asmens įsiskolinimas. Antstoliai nebeatlieka jokių priverstinio išieškojimo veiksmų asmens, siekiančio atkurti savo mokumą, atžvilgiu, todėl fizinis asmuo gali disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitoje.

Siekiantis atkurti savo mokumą asmuo įstatymo nustatyta tvarka negali būti atleistas iš darbo ir išsaugo galimybes ieškoti būdų pagerinti savo mokumą.

Asmeniui, įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, po trejų metų asmens bankroto byla yra pabaigiama, o likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi įstatymo nustatyta tvarka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *