Siurprizinės elektros energijos sutarties sąlygos: ar įmanoma apsiginti?

Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, pagal kurią kliento tylėjimas reiškia teikėjo pasiūlyto sutarties pakeitimo priėmimą, teisėtumo vertinimo; dėl siurprizinių sutarties standartinių sąlygų negaliojimo.

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 9495,85 Eur mokestį dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Ieškovė nurodė, kad 2012 m. lapkričio 27 d. ieškovė ir atsakovas sudarė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovas pateikė ieškovei prašymą dėl elektros energijos nutraukimo, todėl ieškovė išrašė atsakovui sąskaitą ir joje nurodė Sutarties nutraukimo mokestį – 9495,85 Eur. Atsakovas šios sąskaitos neapmokėjo.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino pilnai, o apeliacinės instancijos teismas – iš dalies. Ieškovė pateikė kasacinį skundą.

Atsakovas bylos metu savo atsikirtimus grindė, be kita ko, ir aplinkybėmis, kad jis sutartį sudarė prisijungimo būdu, iš ieškovės pasirinkto sutarties pakeitimo būdo – atsiųsto bendradarbiavimo pasiūlymo teksto negalėjo suprasti, kad juo keičiamas ir pradinėje sutartyje nustatytas sutarties nutraukimo mokestis, ieškovė pažeidė pareigą sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai. Kaip tvirtino atsakovas, sutartiniuose santykiuose jis buvo nelygiavertėje derybinėje padėtyje su ieškove, kadangi atsakovas yra elektros energijos pirkimo santykiuose yra neinformuota, nepatyrusi, neturinti derybų patirties šalis.

LAT nurodė, kad vertinant atsakovo nurodytas aplinkybes, aktualus CK 6.186 straipsnyje įtvirtintas netikėtų (siurprizinių) sutarčių standartinių sąlygų institutas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, t. y. tokios, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje. Netikėtomis (siurprizinėmis) laikomos sutarties sąlygos, su kuriomis šalis aiškiai sutiko, kai jos šaliai buvo tinkamai atskleistos. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, sprendžiant, ar sąlyga yra netikėta (siurprizinė), reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę bei išraiškos būdą.

Kasacinio teismo praktikoje jau išaiškinta, kad CK 6.186 straipsnyje įtvirtintų nuostatų tikslas – nustatyti papildomas garantijas šaliai, kuri sudaro sutartį prisijungimo būdu pagal kitos šalies parengtas standartines sąlygas. CK 6.186 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma tik tada, kai yra dvi sąlygos: pirma, standartines sutarties sąlygas parengusi šalis neįvykdė įstatyme nurodytos pareigos, t. y. nesudarė tinkamos galimybės kitai šaliai susipažinti su standartinėmis sąlygomis; antra, sąlygos, su kuriomis prisijungusi šalis aiškiai nesutinka, yra netikėtos, t. y. tokios, kurių ji negalėjo protingai tikėtis būsiant ateityje. Sprendžiant, ar konkreti sąlyga yra netikėta (siurprizinė), reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę, išraiškos būdą. Be to, turi būti atsižvelgiama į prisijungusios sutarties šalies patirtį, tarp šalių susiklosčiusius santykius, kitas aplinkybes, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

LAT nustatė, jog nagrinėjamu atveju, ieškovė neginčijo aplinkybės, kad elektros tiekimo sutartį atsakovas sudarė prisijungimo būdu – pagal jos paruoštas standartines sutarties ir pakeitimo sąlygas, tačiau ieškovė laikėsi pozicijos, kad tinkamai atskleidė atsakovui sutarties punkto pakeitimo turinį (iš esmės dėl mokesčio už sutarties nutraukimą padidėjimo didesne negu 9000 Eur suma), o pakeistas susitarimo turinys atitinka sąžiningą verslo praktiką.

Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos procesinių dokumentų turinį, šiuos ieškovės argumentus pripažino nepagrįstais.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovė nesudarė tinkamos galimybės kitai šaliai susipažinti su standartinėmis sąlygomis ir tinkamai neatskleidė savo valios nustatyti išankstinio produkto nutraukimo mokestį.

Teisėjų kolegija atsižvelgė ir į tai, kad pagal ieškovės pasiūlytą sutarties sąlygos pakeitimą už to paties pobūdžio pažeidimą – įspėjimą apie sutarties nutraukimą vėliau nei prieš 60 dienų numatyta mokesčio suma padidėjo nuo daugiau negu 9000 Eur suma. Toks pradinės sutarties sąlygų pakeitimas neabejotinai toks, kurio kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje už panašaus pobūdžio pažeidimą.

LAT paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *