Dėl žalos, padarytos bendrovės vadovų neteisėtais veiksmais, atlyginimo

Kasacinio teismo praktika, reglamentuojanti žalos atlyginimą iš nemokios bendrovės, yra itin plačiai išplėtota.

2018 m. liepos 19 d. Lietuvos Aukščiausias Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-1075/2018, kur buvo sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių materialiosios teisės normų, reglamentuojančių žalos, padarytos bendrovės vadovų neteisėtais veiksmais, atlyginimą, kai vėluojama kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, neperduodami įmonės dokumentai ar netinkamai organizuojama įmonės buhalterinė apskaita, aiškinimo ir taikymo.

Minėta nutartis naudinga tuo, kad ja aiškiai nustatytos žalos, padarytos bendrovės vadovų neteisėtais veiksmais, atlyginimo galimybės.

Pagal kasacinio teismo praktiką, laikomasi bendros taisyklės, kad faktiškai nemokiai įmonei skirtingais laikotarpiais vadovavę skirtingi vadovai, padarę žalos laiku neinicijuodami bankroto bylos, nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų atsako tik už savo vadovavimo laikotarpiu atsiradusią žalą. Taigi, bendrovės vadovas, vėlavęs iškelti bankroto bylą, atlygina tik tą žalą, kuri teisiniu priežastiniu ryšiu susijusi su jo neteisėtais veiksmais ir atsirado per jo vadovavimo laikotarpį.

Kasacinis teismas pabrėžė, jog pirmiau nurodyta taisyklė turi išimčių – tais atvejais, kai dėl vadovų kaltės dėl to, jog jie netinkamai tvarkė finansinius bendrovės dokumentus ir šie dokumentai yra prarasti, neteikė Juridinių asmenų registrui kasmetinių finansinės atskaitomybės ataskaitų, tinkamai neperdavė bendrovės dokumentų, negalima nustatyti, kurie kreditorių reikalavimai atsirado ar padidėjo kurio iš vadovų valdymo laikotarpiu, jų visų solidarioji atsakomybė preziumuojama.

Taigi tik tuo atveju, jei byloje bus nustatytos faktinės aplinkybės, kad keli vadovai atliko neteisėtus veiksmus bendrovei esant nemokiai, nuo to momento, kai jie sužinojo apie nemokumą arba objektyviai turėjo sužinoti, jie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, ir kartu kiekvienas jų pažeidė pareigą teikti bendrovės finansinės atskaitomybės ataskaitą Juridinių asmenų registrui, neperdavė dokumentų kitam vadovui ir dėl to nėra galimybės nustatyti, kaip bendrovės finansinė padėtis pakito kiekvieno iš jų valdymo laikotarpiu, bus preziumuojama visų vadovų solidarioji atsakomybė už kreditorių reikalavimų padidėjimą nuo nemokumo atsiradimo momento.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *