Be kategorijos

Dėl subjekto, atsakingo už žalą, kai įsteigta daugiabučių namų savininkų bendrija

Posted on

2018 m. liepos 27 d. buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-292-403/2018 pagal atsakovės daugiabučių namų savininkų bendrijos kasacinį skundą. Kasaciniame skunde buvo teigiama, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, disponavimo jais […]

Be kategorijos

Savininko apsauga neteisėtų statybų atveju

Posted on

Lietuvos Respublikoje yra įtvirtintas Konstitucinės teisės į nuosavybės neliečiamumą principas. Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, kad savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kokiu būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse įtvirtinta, kad nuosavybės teisė […]

Be kategorijos

Investuotojų apsauga obligacijų sutarčių pasirašymo atveju

Posted on

Visiems, investuojantiems į finansines priemones ar jau planuojantiems tai padaryti, aktuali naujai, 2018 m. birželio 22 d., priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232-969/2018. Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių lėšų, sumokėtų pagal obligacijų pasirašymo sutartis, neįsigaliojus obligacijų emisijai, draustumą pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams […]

Be kategorijos

Nuo 2018 m. liepos 1 d., apklausiant nepilnametį, privalomai turės dalyvauti psichologas

Posted on

Nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos tvarką ikiteisminio tyrimo metu reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnis. Vadovaujantis minėto straipsnio nuostatomis, jaunesnius kaip aštuoniolikos metų liudytoją ar nukentėjusįjį apklausia ikiteisminio tyrimo teisėjas, kai vaiko interesais to prašo jo atstovas, prokuroras ar gynėjas arba kitais įstatyme numatytais atvejais. Įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus psichologą ir nepilnamečio liudytojo […]